Partners

Brandweer Brussel

De DBDMH is de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Oscare

Nazorg- en onderzoekscentrum voor brandwonden en littekens Oscare tracht op een zo laagdrempelig mogelijke manier de meest kwaliteitsvolle, toegankelijke en betaalbare nazorg aan te bieden aan brandwondenpatiënten buiten een ziekenhuiscontext. Daarnaast wil zij bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van leven voor volwassenen en kinderen met brandwonden en littekens via opleiding en onderzoek.

Voorkomen van brandwonden en woning- en bedrijfsbranden zijn een paar van haar doelstellingen via het LeefBrandveilig platform. Met de familie Van Vlam, die brandveilig leven wil promoten, preventietips geeft, en dit met de focus op het belang van voldoende rookmelders en een vluchtplan willen we de burgers betrekken bij brandveiligheid. Door in te spelen op dagelijkse situaties alsook de basisverhalen rond rookmelders, blusdeken, vluchtplan,… willen we zo gaan naar minder brandwonden en meer brandveiligheid.

Meer info: www.oscare.bewww.leefbrandveilig.be.

FOD Binnenlandse Zaken

“De Algemene Directie Civiele Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken is bevoegd voor drie complementaire schakels van de hulpverleningsketen. De noodcentrales 112 beheren als eerste schakel in de hulpverleningsketen de noodoproepen 112. De brandweer is vervolgens belast met de dringende hulp op lokaal niveau en de Civiele Bescherming intervenieert voor langdurige, gespecialiseerde versterking.

De brandweerpijler is niet alleen bevoegd voor de regelgeving, de procedures, opleidingen en ondersteuning voor het materiaal van de brandweer, maar ook op het voorkomen van incidenten en het beperken van de gevolgen ervan. Daarom zet de dienst brandpreventie (in samenwerking met de brandpreventieadviseurs van de hulpverleningszones) zich in om burgers bewust te maken van de brandrisico’s in zijn of haar leefomgeving en welke maatregelen deze kan nemen om deze risico’s te beperken. Dat gebeurt bijvoorbeeld door bewustmakingsacties en door de brandweer te ondersteunen door hen bruikbare hulpmiddelen aan te reiken om het thema brandveiligheid zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen van het grote publiek.”

Agentschap Wonen - Vlaanderen

Wonen-Vlaanderen is een agentschap van de Vlaamse overheid. Wonen-Vlaanderen bevordert samen met zijn partners kwaliteitsvol, woonzeker en betaalbaar wonen als grondrecht voor alle inwoners van Vlaanderen, in het bijzonder de meest kwetsbaren.

Netwerk Brandweer

Netwerk Brandweer is het samenwerkingsverband van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en alle Vlaamse hulpverleningszones. Als koepelorganisatie voor alle 20 Vlaamse Hulpverleningszones neemt Netwerk Brandweer verschillende rollen op:

  • Als dienstverlener biedt Netwerk Brandweer informatie en advies aan de politieke bestuurders en personeelsleden van gemeenten en hulpverleningszones. Netwerk Brandweer is voor hen het kenniscentrum rond de werking van de hulpverleningszones en brandveiligheid.
  • Als belangenbehartiger is Netwerk Brandweer de spreekbuis namens de Vlaamse hulpverleningszones voor andere overheden en belanghebbenden.
  • Als netwerkorganisatie waarbinnen kennis- en ervaringsuitwisseling plaatsvindt, stimuleert Netwerk Brandweer de samenwerking tussen de leden.

VVSG

De VVSG is belangenbehartiger, kennisdeler en netwerkbouwer van en voor de lokale besturen. De trends in ons jaarverslag geven weer hoe we deze rollen vervulden – en willen blijven vervullen. Je vindt er ook de kerncijfers over onze leden en onze werking. Bekijk daarnaast het uitgebreid overzicht van de politieke dossiers waarin we het voorbije jaar actief waren.

Brandweer Vereniging Vlaanderen

Brandweervereniging Vlaanderen is de federatie die staat voor een goede brandweerzorg in Vlaanderen, met zowel beroeps als vrijwillige brandweerlieden.

Stichting Brandwonden

Brandwonden laten littekens na. Zichtbare littekens die een levenslange zorg nodig hebben en die in vele gevallen ook sociale littekens nalaten (op school, werkverlies, gebroken relaties, vrienden die wegblijven). Onzichtbare littekens die een leven lang in het hart gegrift staan.

Stichting Brandwonden wil het slachtoffer van brandwonden en zijn familie helpen zijn plaats in de maatschappij terug in te nemen door het verlenen van financiële steun. Daarnaast voert de Stichting een intensief preventiebeleid dat er moet voor zorgen dat er zo weinig mogelijk slachtoffers te betreuren vallen. In dit kader werd een interactief preventieprogramma ontwikkeld waarin de belangrijkste aspecten van brand- en brandwondenpreventie vervat liggen.

Persberichten

Persbericht 18-09-2020

206.32kB - pdf

Campagnemateriaal

Advertentie (A4)

4.03MB - pdf

Affiche (A2)

1.83MB - pdf

Affiche (A3)

0.93MB - pdf
Array ( [post] => WP_Post_Type Object ( [name] => post [label] => Berichten [labels] => stdClass Object ( [name] => Berichten [singular_name] => Bericht [add_new] => Nieuw bericht [add_new_item] => Nieuw bericht toevoegen [edit_item] => Bericht bewerken [new_item] => Nieuw bericht [view_item] => Bericht bekijken [view_items] => Berichten bekijken [search_items] => Berichten zoeken [not_found] => Geen berichten gevonden. [not_found_in_trash] => Geen berichten gevonden in de prullenmand. [parent_item_colon] => [all_items] => Alle berichten [archives] => Berichtenarchief [attributes] => Berichtattributen [insert_into_item] => Invoegen in bericht [uploaded_to_this_item] => Geüpload naar dit bericht [featured_image] => Uitgelichte afbeelding [set_featured_image] => Uitgelichte afbeelding kiezen [remove_featured_image] => Uitgelichte afbeelding verwijderen [use_featured_image] => Als uitgelichte afbeelding gebruiken [filter_items_list] => Berichtenlijst filteren [items_list_navigation] => Berichtenlijst-navigatie [items_list] => Berichtenlijst [item_published] => Bericht gepubliceerd. [item_published_privately] => Bericht privé gepubliceerd. [item_reverted_to_draft] => Bericht teruggezet naar concept. [item_scheduled] => Bericht gepland. [item_updated] => Bericht bijgewerkt. [menu_name] => Berichten [name_admin_bar] => Bericht ) [description] => [public] => 1 [hierarchical] => [exclude_from_search] => [publicly_queryable] => 1 [show_ui] => 1 [show_in_menu] => 1 [show_in_nav_menus] => 1 [show_in_admin_bar] => 1 [menu_position] => 5 [menu_icon] => dashicons-admin-post [capability_type] => post [map_meta_cap] => 1 [register_meta_box_cb] => [taxonomies] => Array ( ) [has_archive] => [query_var] => [can_export] => 1 [delete_with_user] => 1 [_builtin] => 1 [_edit_link] => post.php?post=%d [cap] => stdClass Object ( [edit_post] => edit_post [read_post] => read_post [delete_post] => delete_post [edit_posts] => edit_posts [edit_others_posts] => edit_others_posts [delete_posts] => delete_posts [publish_posts] => publish_posts [read_private_posts] => read_private_posts [read] => read [delete_private_posts] => delete_private_posts [delete_published_posts] => delete_published_posts [delete_others_posts] => delete_others_posts [edit_private_posts] => edit_private_posts [edit_published_posts] => edit_published_posts [create_posts] => edit_posts ) [rewrite] => [show_in_rest] => 1 [rest_base] => posts [rest_controller_class] => WP_REST_Posts_Controller [rest_controller] => ) [page] => WP_Post_Type Object ( [name] => page [label] => Pagina's [labels] => stdClass Object ( [name] => Pagina's [singular_name] => Pagina [add_new] => Nieuwe pagina [add_new_item] => Nieuwe pagina toevoegen [edit_item] => Pagina bewerken [new_item] => Nieuwe pagina [view_item] => Pagina bekijken [view_items] => Pagina's bekijken [search_items] => Pagina's zoeken [not_found] => Geen pagina's gevonden. [not_found_in_trash] => Geen pagina's gevonden in de prullenmand. [parent_item_colon] => Hoofdpagina: [all_items] => Alle pagina's [archives] => Pagina-archief [attributes] => Pagina-attributen [insert_into_item] => In pagina invoegen [uploaded_to_this_item] => Geüpload naar deze pagina [featured_image] => Uitgelichte afbeelding [set_featured_image] => Uitgelichte afbeelding kiezen [remove_featured_image] => Uitgelichte afbeelding verwijderen [use_featured_image] => Als uitgelichte afbeelding gebruiken [filter_items_list] => Pagina's filteren [items_list_navigation] => Paginalijst-navigatie [items_list] => Paginalijst [item_published] => Pagina gepubliceerd. [item_published_privately] => Pagina privé gepubliceerd. [item_reverted_to_draft] => Pagina teruggezet naar concept. [item_scheduled] => Pagina gepland. [item_updated] => Pagina bijgewerkt. [menu_name] => Pagina's [name_admin_bar] => Pagina ) [description] => [public] => 1 [hierarchical] => 1 [exclude_from_search] => [publicly_queryable] => [show_ui] => 1 [show_in_menu] => 1 [show_in_nav_menus] => 1 [show_in_admin_bar] => 1 [menu_position] => 20 [menu_icon] => dashicons-admin-page [capability_type] => page [map_meta_cap] => 1 [register_meta_box_cb] => [taxonomies] => Array ( ) [has_archive] => [query_var] => [can_export] => 1 [delete_with_user] => 1 [_builtin] => 1 [_edit_link] => post.php?post=%d [cap] => stdClass Object ( [edit_post] => edit_page [read_post] => read_page [delete_post] => delete_page [edit_posts] => edit_pages [edit_others_posts] => edit_others_pages [delete_posts] => delete_pages [publish_posts] => publish_pages [read_private_posts] => read_private_pages [read] => read [delete_private_posts] => delete_private_pages [delete_published_posts] => delete_published_pages [delete_others_posts] => delete_others_pages [edit_private_posts] => edit_private_pages [edit_published_posts] => edit_published_pages [create_posts] => edit_pages ) [rewrite] => [show_in_rest] => 1 [rest_base] => pages [rest_controller_class] => WP_REST_Posts_Controller [rest_controller] => WP_REST_Posts_Controller Object ( [post_type:protected] => page [meta:protected] => WP_REST_Post_Meta_Fields Object ( [post_type:protected] => page ) [namespace:protected] => wp/v2 [rest_base:protected] => pages [schema:protected] => ) ) [attachment] => WP_Post_Type Object ( [name] => attachment [label] => Media [labels] => stdClass Object ( [name] => Media [singular_name] => Media [add_new] => Nieuwe toevoegen [add_new_item] => Nieuw bericht toevoegen [edit_item] => Media bewerken [new_item] => Nieuw bericht [view_item] => Bijlagepagina tonen [view_items] => Berichten bekijken [search_items] => Berichten zoeken [not_found] => Geen berichten gevonden. [not_found_in_trash] => Geen berichten gevonden in de prullenmand. [parent_item_colon] => [all_items] => Media [archives] => Media [attributes] => Bijlage-attributen [insert_into_item] => Invoegen in bericht [uploaded_to_this_item] => Geüpload naar dit bericht [featured_image] => Uitgelichte afbeelding [set_featured_image] => Uitgelichte afbeelding kiezen [remove_featured_image] => Uitgelichte afbeelding verwijderen [use_featured_image] => Als uitgelichte afbeelding gebruiken [filter_items_list] => Berichtenlijst filteren [items_list_navigation] => Berichtenlijst-navigatie [items_list] => Berichtenlijst [item_published] => Bericht gepubliceerd. [item_published_privately] => Bericht privé gepubliceerd. [item_reverted_to_draft] => Bericht teruggezet naar concept. [item_scheduled] => Bericht gepland. [item_updated] => Bericht bijgewerkt. [menu_name] => Media [name_admin_bar] => Media ) [description] => [public] => 1 [hierarchical] => [exclude_from_search] => [publicly_queryable] => 1 [show_ui] => 1 [show_in_menu] => 1 [show_in_nav_menus] => [show_in_admin_bar] => 1 [menu_position] => [menu_icon] => dashicons-admin-media [capability_type] => post [map_meta_cap] => 1 [register_meta_box_cb] => [taxonomies] => Array ( ) [has_archive] => [query_var] => [can_export] => 1 [delete_with_user] => 1 [_builtin] => 1 [_edit_link] => post.php?post=%d [cap] => stdClass Object ( [edit_post] => edit_post [read_post] => read_post [delete_post] => delete_post [edit_posts] => edit_posts [edit_others_posts] => edit_others_posts [delete_posts] => delete_posts [publish_posts] => publish_posts [read_private_posts] => read_private_posts [read] => read [delete_private_posts] => delete_private_posts [delete_published_posts] => delete_published_posts [delete_others_posts] => delete_others_posts [edit_private_posts] => edit_private_posts [edit_published_posts] => edit_published_posts [create_posts] => upload_files ) [rewrite] => [show_in_rest] => 1 [rest_base] => media [rest_controller_class] => WP_REST_Attachments_Controller [rest_controller] => ) [revision] => WP_Post_Type Object ( [name] => revision [label] => Revisies [labels] => stdClass Object ( [name] => Revisies [singular_name] => Revisie [add_new] => Nieuw bericht [add_new_item] => Nieuw bericht toevoegen [edit_item] => Bericht bewerken [new_item] => Nieuw bericht [view_item] => Bericht bekijken [view_items] => Berichten bekijken [search_items] => Berichten zoeken [not_found] => Geen berichten gevonden. [not_found_in_trash] => Geen berichten gevonden in de prullenmand. [parent_item_colon] => [all_items] => Revisies [archives] => Revisies [attributes] => Berichtattributen [insert_into_item] => Invoegen in bericht [uploaded_to_this_item] => Geüpload naar dit bericht [featured_image] => Uitgelichte afbeelding [set_featured_image] => Uitgelichte afbeelding kiezen [remove_featured_image] => Uitgelichte afbeelding verwijderen [use_featured_image] => Als uitgelichte afbeelding gebruiken [filter_items_list] => Berichtenlijst filteren [items_list_navigation] => Berichtenlijst-navigatie [items_list] => Berichtenlijst [item_published] => Bericht gepubliceerd. [item_published_privately] => Bericht privé gepubliceerd. [item_reverted_to_draft] => Bericht teruggezet naar concept. [item_scheduled] => Bericht gepland. [item_updated] => Bericht bijgewerkt. [menu_name] => Revisies [name_admin_bar] => Revisie ) [description] => [public] => [hierarchical] => [exclude_from_search] => 1 [publicly_queryable] => [show_ui] => [show_in_menu] => [show_in_nav_menus] => [show_in_admin_bar] => [menu_position] => [menu_icon] => [capability_type] => post [map_meta_cap] => 1 [register_meta_box_cb] => [taxonomies] => Array ( ) [has_archive] => [query_var] => [can_export] => [delete_with_user] => 1 [_builtin] => 1 [_edit_link] => revision.php?revision=%d [cap] => stdClass Object ( [edit_post] => edit_post [read_post] => read_post [delete_post] => delete_post [edit_posts] => edit_posts [edit_others_posts] => edit_others_posts [delete_posts] => delete_posts [publish_posts] => publish_posts [read_private_posts] => read_private_posts [read] => read [delete_private_posts] => delete_private_posts [delete_published_posts] => delete_published_posts [delete_others_posts] => delete_others_posts [edit_private_posts] => edit_private_posts [edit_published_posts] => edit_published_posts [create_posts] => edit_posts ) [rewrite] => [show_in_rest] => [rest_base] => [rest_controller_class] => [rest_controller] => ) [nav_menu_item] => WP_Post_Type Object ( [name] => nav_menu_item [label] => Navigatiemenu-items [labels] => stdClass Object ( [name] => Navigatiemenu-items [singular_name] => Navigatiemenu-item [add_new] => Nieuw bericht [add_new_item] => Nieuw bericht toevoegen [edit_item] => Bericht bewerken [new_item] => Nieuw bericht [view_item] => Bericht bekijken [view_items] => Berichten bekijken [search_items] => Berichten zoeken [not_found] => Geen berichten gevonden. [not_found_in_trash] => Geen berichten gevonden in de prullenmand. [parent_item_colon] => [all_items] => Navigatiemenu-items [archives] => Navigatiemenu-items [attributes] => Berichtattributen [insert_into_item] => Invoegen in bericht [uploaded_to_this_item] => Geüpload naar dit bericht [featured_image] => Uitgelichte afbeelding [set_featured_image] => Uitgelichte afbeelding kiezen [remove_featured_image] => Uitgelichte afbeelding verwijderen [use_featured_image] => Als uitgelichte afbeelding gebruiken [filter_items_list] => Berichtenlijst filteren [items_list_navigation] => Berichtenlijst-navigatie [items_list] => Berichtenlijst [item_published] => Bericht gepubliceerd. [item_published_privately] => Bericht privé gepubliceerd. [item_reverted_to_draft] => Bericht teruggezet naar concept. [item_scheduled] => Bericht gepland. [item_updated] => Bericht bijgewerkt. [menu_name] => Navigatiemenu-items [name_admin_bar] => Navigatiemenu-item ) [description] => [public] => [hierarchical] => [exclude_from_search] => 1 [publicly_queryable] => [show_ui] => [show_in_menu] => [show_in_nav_menus] => [show_in_admin_bar] => [menu_position] => [menu_icon] => [capability_type] => post [map_meta_cap] => 1 [register_meta_box_cb] => [taxonomies] => Array ( ) [has_archive] => [query_var] => [can_export] => 1 [delete_with_user] => [_builtin] => 1 [_edit_link] => [cap] => stdClass Object ( [edit_post] => edit_post [read_post] => read_post [delete_post] => delete_post [edit_posts] => edit_posts [edit_others_posts] => edit_others_posts [delete_posts] => delete_posts [publish_posts] => publish_posts [read_private_posts] => read_private_posts [read] => read [delete_private_posts] => delete_private_posts [delete_published_posts] => delete_published_posts [delete_others_posts] => delete_others_posts [edit_private_posts] => edit_private_posts [edit_published_posts] => edit_published_posts [create_posts] => edit_posts ) [rewrite] => [supports] => Array ( ) [show_in_rest] => [rest_base] => [rest_controller_class] => [rest_controller] => ) [custom_css] => WP_Post_Type Object ( [name] => custom_css [label] => Aangepaste CSS [labels] => stdClass Object ( [name] => Aangepaste CSS [singular_name] => Aangepaste CSS [add_new] => Nieuw bericht [add_new_item] => Nieuw bericht toevoegen [edit_item] => Bericht bewerken [new_item] => Nieuw bericht [view_item] => Bericht bekijken [view_items] => Berichten bekijken [search_items] => Berichten zoeken [not_found] => Geen berichten gevonden. [not_found_in_trash] => Geen berichten gevonden in de prullenmand. [parent_item_colon] => [all_items] => Aangepaste CSS [archives] => Aangepaste CSS [attributes] => Berichtattributen [insert_into_item] => Invoegen in bericht [uploaded_to_this_item] => Geüpload naar dit bericht [featured_image] => Uitgelichte afbeelding [set_featured_image] => Uitgelichte afbeelding kiezen [remove_featured_image] => Uitgelichte afbeelding verwijderen [use_featured_image] => Als uitgelichte afbeelding gebruiken [filter_items_list] => Berichtenlijst filteren [items_list_navigation] => Berichtenlijst-navigatie [items_list] => Berichtenlijst [item_published] => Bericht gepubliceerd. [item_published_privately] => Bericht privé gepubliceerd. [item_reverted_to_draft] => Bericht teruggezet naar concept. [item_scheduled] => Bericht gepland. [item_updated] => Bericht bijgewerkt. [menu_name] => Aangepaste CSS [name_admin_bar] => Aangepaste CSS ) [description] => [public] => [hierarchical] => [exclude_from_search] => 1 [publicly_queryable] => [show_ui] => [show_in_menu] => [show_in_nav_menus] => [show_in_admin_bar] => [menu_position] => [menu_icon] => [capability_type] => post [map_meta_cap] => [register_meta_box_cb] => [taxonomies] => Array ( ) [has_archive] => [query_var] => [can_export] => 1 [delete_with_user] => [_builtin] => 1 [_edit_link] => [cap] => stdClass Object ( [edit_post] => edit_css [read_post] => read [delete_post] => edit_theme_options [edit_posts] => edit_css [edit_others_posts] => edit_css [delete_posts] => edit_theme_options [publish_posts] => edit_theme_options [read_private_posts] => read [delete_published_posts] => edit_theme_options [delete_private_posts] => edit_theme_options [delete_others_posts] => edit_theme_options [edit_published_posts] => edit_css [create_posts] => edit_css ) [rewrite] => [show_in_rest] => [rest_base] => [rest_controller_class] => [rest_controller] => ) [customize_changeset] => WP_Post_Type Object ( [name] => customize_changeset [label] => Wijzigingssets [labels] => stdClass Object ( [name] => Wijzigingssets [singular_name] => Wijzigingsset [add_new] => Nieuwe toevoegen [add_new_item] => Nieuwe wijzigingsset toevoegen [edit_item] => Wijzigingsset bewerken [new_item] => Nieuwe wijzigingsset [view_item] => Wijzigingsset bekijken [view_items] => Berichten bekijken [search_items] => Wijzigingssets zoeken [not_found] => Geen wijzigingssets gevonden. [not_found_in_trash] => Geen wijzigingssets gevonden in de prullenmand. [parent_item_colon] => [all_items] => Alle wijzigingssets [archives] => Alle wijzigingssets [attributes] => Berichtattributen [insert_into_item] => Invoegen in bericht [uploaded_to_this_item] => Geüpload naar dit bericht [featured_image] => Uitgelichte afbeelding [set_featured_image] => Uitgelichte afbeelding kiezen [remove_featured_image] => Uitgelichte afbeelding verwijderen [use_featured_image] => Als uitgelichte afbeelding gebruiken [filter_items_list] => Berichtenlijst filteren [items_list_navigation] => Berichtenlijst-navigatie [items_list] => Berichtenlijst [item_published] => Bericht gepubliceerd. [item_published_privately] => Bericht privé gepubliceerd. [item_reverted_to_draft] => Bericht teruggezet naar concept. [item_scheduled] => Bericht gepland. [item_updated] => Bericht bijgewerkt. [menu_name] => Wijzigingssets [name_admin_bar] => Wijzigingsset ) [description] => [public] => [hierarchical] => [exclude_from_search] => 1 [publicly_queryable] => [show_ui] => [show_in_menu] => [show_in_nav_menus] => [show_in_admin_bar] => [menu_position] => [menu_icon] => [capability_type] => customize_changeset [map_meta_cap] => 1 [register_meta_box_cb] => [taxonomies] => Array ( ) [has_archive] => [query_var] => [can_export] => [delete_with_user] => [_builtin] => 1 [_edit_link] => [cap] => stdClass Object ( [edit_post] => customize [read_post] => customize [delete_post] => customize [edit_posts] => customize [edit_others_posts] => customize [delete_posts] => customize [publish_posts] => customize [read_private_posts] => customize [read] => read [delete_private_posts] => customize [delete_published_posts] => customize [delete_others_posts] => customize [edit_private_posts] => customize [edit_published_posts] => do_not_allow [create_posts] => customize ) [rewrite] => [show_in_rest] => [rest_base] => [rest_controller_class] => [rest_controller] => ) [oembed_cache] => WP_Post_Type Object ( [name] => oembed_cache [label] => oEmbed Responses [labels] => stdClass Object ( [name] => oEmbed Responses [singular_name] => oEmbed Response [add_new] => Nieuw bericht [add_new_item] => Nieuw bericht toevoegen [edit_item] => Bericht bewerken [new_item] => Nieuw bericht [view_item] => Bericht bekijken [view_items] => Berichten bekijken [search_items] => Berichten zoeken [not_found] => Geen berichten gevonden. [not_found_in_trash] => Geen berichten gevonden in de prullenmand. [parent_item_colon] => [all_items] => oEmbed Responses [archives] => oEmbed Responses [attributes] => Berichtattributen [insert_into_item] => Invoegen in bericht [uploaded_to_this_item] => Geüpload naar dit bericht [featured_image] => Uitgelichte afbeelding [set_featured_image] => Uitgelichte afbeelding kiezen [remove_featured_image] => Uitgelichte afbeelding verwijderen [use_featured_image] => Als uitgelichte afbeelding gebruiken [filter_items_list] => Berichtenlijst filteren [items_list_navigation] => Berichtenlijst-navigatie [items_list] => Berichtenlijst [item_published] => Bericht gepubliceerd. [item_published_privately] => Bericht privé gepubliceerd. [item_reverted_to_draft] => Bericht teruggezet naar concept. [item_scheduled] => Bericht gepland. [item_updated] => Bericht bijgewerkt. [menu_name] => oEmbed Responses [name_admin_bar] => oEmbed Response ) [description] => [public] => [hierarchical] => [exclude_from_search] => 1 [publicly_queryable] => [show_ui] => [show_in_menu] => [show_in_nav_menus] => [show_in_admin_bar] => [menu_position] => [menu_icon] => [capability_type] => post [map_meta_cap] => 1 [register_meta_box_cb] => [taxonomies] => Array ( ) [has_archive] => [query_var] => [can_export] => [delete_with_user] => [_builtin] => 1 [_edit_link] => [cap] => stdClass Object ( [edit_post] => edit_post [read_post] => read_post [delete_post] => delete_post [edit_posts] => edit_posts [edit_others_posts] => edit_others_posts [delete_posts] => delete_posts [publish_posts] => publish_posts [read_private_posts] => read_private_posts [read] => read [delete_private_posts] => delete_private_posts [delete_published_posts] => delete_published_posts [delete_others_posts] => delete_others_posts [edit_private_posts] => edit_private_posts [edit_published_posts] => edit_published_posts [create_posts] => edit_posts ) [rewrite] => [supports] => Array ( ) [show_in_rest] => [rest_base] => [rest_controller_class] => [rest_controller] => ) [user_request] => WP_Post_Type Object ( [name] => user_request [label] => Gebruikersverzoeken [labels] => stdClass Object ( [name] => Gebruikersverzoeken [singular_name] => Gebruikersverzoek [add_new] => Nieuw bericht [add_new_item] => Nieuw bericht toevoegen [edit_item] => Bericht bewerken [new_item] => Nieuw bericht [view_item] => Bericht bekijken [view_items] => Berichten bekijken [search_items] => Berichten zoeken [not_found] => Geen berichten gevonden. [not_found_in_trash] => Geen berichten gevonden in de prullenmand. [parent_item_colon] => [all_items] => Gebruikersverzoeken [archives] => Gebruikersverzoeken [attributes] => Berichtattributen [insert_into_item] => Invoegen in bericht [uploaded_to_this_item] => Geüpload naar dit bericht [featured_image] => Uitgelichte afbeelding [set_featured_image] => Uitgelichte afbeelding kiezen [remove_featured_image] => Uitgelichte afbeelding verwijderen [use_featured_image] => Als uitgelichte afbeelding gebruiken [filter_items_list] => Berichtenlijst filteren [items_list_navigation] => Berichtenlijst-navigatie [items_list] => Berichtenlijst [item_published] => Bericht gepubliceerd. [item_published_privately] => Bericht privé gepubliceerd. [item_reverted_to_draft] => Bericht teruggezet naar concept. [item_scheduled] => Bericht gepland. [item_updated] => Bericht bijgewerkt. [menu_name] => Gebruikersverzoeken [name_admin_bar] => Gebruikersverzoek ) [description] => [public] => [hierarchical] => [exclude_from_search] => 1 [publicly_queryable] => [show_ui] => [show_in_menu] => [show_in_nav_menus] => [show_in_admin_bar] => [menu_position] => [menu_icon] => [capability_type] => post [map_meta_cap] => 1 [register_meta_box_cb] => [taxonomies] => Array ( ) [has_archive] => [query_var] => [can_export] => [delete_with_user] => [_builtin] => 1 [_edit_link] => [cap] => stdClass Object ( [edit_post] => edit_post [read_post] => read_post [delete_post] => delete_post [edit_posts] => edit_posts [edit_others_posts] => edit_others_posts [delete_posts] => delete_posts [publish_posts] => publish_posts [read_private_posts] => read_private_posts [read] => read [delete_private_posts] => delete_private_posts [delete_published_posts] => delete_published_posts [delete_others_posts] => delete_others_posts [edit_private_posts] => edit_private_posts [edit_published_posts] => edit_published_posts [create_posts] => edit_posts ) [rewrite] => [supports] => Array ( ) [show_in_rest] => [rest_base] => [rest_controller_class] => [rest_controller] => ) [wp_block] => WP_Post_Type Object ( [name] => wp_block [label] => Blokken [labels] => stdClass Object ( [name] => Blokken [singular_name] => Blok [add_new] => Voeg nieuwe toe [add_new_item] => Voeg nieuw blok toe [edit_item] => Bewerk blok [new_item] => Nieuw blok [view_item] => Bekijk blok [view_items] => Berichten bekijken [search_items] => Zoek blokken [not_found] => Geen blokken gevonden. [not_found_in_trash] => Geen blokken gevonden in prullenmand. [parent_item_colon] => [all_items] => Alle blokken [archives] => Alle blokken [attributes] => Berichtattributen [insert_into_item] => Invoegen in bericht [uploaded_to_this_item] => Geüpload naar dit bericht [featured_image] => Uitgelichte afbeelding [set_featured_image] => Uitgelichte afbeelding kiezen [remove_featured_image] => Uitgelichte afbeelding verwijderen [use_featured_image] => Als uitgelichte afbeelding gebruiken [filter_items_list] => Filter blokkenlijst [items_list_navigation] => Blokkenlijst navigatie [items_list] => Blokkenlijst [item_published] => Blok gepubliceerd. [item_published_privately] => Blok privé gepubliceerd. [item_reverted_to_draft] => Blok teruggezet naar concept. [item_scheduled] => Blok gepland. [item_updated] => Blok bijgewerkt. [menu_name] => Blokken [name_admin_bar] => Blok ) [description] => [public] => [hierarchical] => [exclude_from_search] => 1 [publicly_queryable] => [show_ui] => 1 [show_in_menu] => [show_in_nav_menus] => [show_in_admin_bar] => [menu_position] => [menu_icon] => [capability_type] => block [map_meta_cap] => 1 [register_meta_box_cb] => [taxonomies] => Array ( ) [has_archive] => [query_var] => wp_block [can_export] => 1 [delete_with_user] => [_builtin] => 1 [_edit_link] => post.php?post=%d [cap] => stdClass Object ( [edit_post] => edit_block [read_post] => read_block [delete_post] => delete_block [edit_posts] => edit_posts [edit_others_posts] => edit_others_posts [delete_posts] => delete_blocks [publish_posts] => publish_blocks [read_private_posts] => read_private_blocks [read] => edit_posts [delete_private_posts] => delete_private_blocks [delete_published_posts] => delete_published_posts [delete_others_posts] => delete_others_posts [edit_private_posts] => edit_private_blocks [edit_published_posts] => edit_published_posts [create_posts] => publish_posts ) [rewrite] => [show_in_rest] => 1 [rest_base] => blocks [rest_controller_class] => WP_REST_Blocks_Controller [rest_controller] => ) [polylang_mo] => WP_Post_Type Object ( [name] => polylang_mo [label] => Strings translations [labels] => stdClass Object ( [name] => Strings translations [singular_name] => Strings translations [add_new] => Add New [add_new_item] => Add New Post [edit_item] => Edit Post [new_item] => New Post [view_item] => View Post [view_items] => View Posts [search_items] => Search Posts [not_found] => No posts found. [not_found_in_trash] => No posts found in Trash. [parent_item_colon] => [all_items] => Strings translations [archives] => Strings translations [attributes] => Post Attributes [insert_into_item] => Insert into post [uploaded_to_this_item] => Uploaded to this post [featured_image] => Featured image [set_featured_image] => Set featured image [remove_featured_image] => Remove featured image [use_featured_image] => Use as featured image [filter_items_list] => Filter posts list [items_list_navigation] => Posts list navigation [items_list] => Posts list [item_published] => Post published. [item_published_privately] => Post published privately. [item_reverted_to_draft] => Post reverted to draft. [item_scheduled] => Post scheduled. [item_updated] => Post updated. [menu_name] => Strings translations [name_admin_bar] => Strings translations ) [description] => [public] => [hierarchical] => [exclude_from_search] => 1 [publicly_queryable] => [show_ui] => [show_in_menu] => [show_in_nav_menus] => [show_in_admin_bar] => [menu_position] => [menu_icon] => [capability_type] => post [map_meta_cap] => 1 [register_meta_box_cb] => [taxonomies] => Array ( ) [has_archive] => [query_var] => [can_export] => 1 [delete_with_user] => [_builtin] => [_edit_link] => [cap] => stdClass Object ( [edit_post] => edit_post [read_post] => read_post [delete_post] => delete_post [edit_posts] => edit_posts [edit_others_posts] => edit_others_posts [delete_posts] => delete_posts [publish_posts] => publish_posts [read_private_posts] => read_private_posts [read] => read [delete_private_posts] => delete_private_posts [delete_published_posts] => delete_published_posts [delete_others_posts] => delete_others_posts [edit_private_posts] => edit_private_posts [edit_published_posts] => edit_published_posts [create_posts] => edit_posts ) [rewrite] => [supports] => Array ( ) [show_in_rest] => [rest_base] => [rest_controller_class] => [rest_controller] => [_pll] => 1 ) [acf-field-group] => WP_Post_Type Object ( [name] => acf-field-group [label] => Groepen [labels] => stdClass Object ( [name] => Groepen [singular_name] => Nieuwe groep [add_new] => Nieuwe groep [add_new_item] => Nieuwe groep toevoegen [edit_item] => Bewerk groep [new_item] => Nieuwe groep [view_item] => Bekijk groep [view_items] => Pagina's bekijken [search_items] => Zoek groepen [not_found] => Geen groepen gevonden [not_found_in_trash] => Geen groepen gevonden in de prullenbak [parent_item_colon] => Hoofdpagina: [all_items] => Groepen [archives] => Groepen [attributes] => Pagina-attributen [insert_into_item] => In pagina invoegen [uploaded_to_this_item] => Geüpload naar deze pagina [featured_image] => Uitgelichte afbeelding [set_featured_image] => Uitgelichte afbeelding kiezen [remove_featured_image] => Uitgelichte afbeelding verwijderen [use_featured_image] => Als uitgelichte afbeelding gebruiken [filter_items_list] => Pagina's filteren [items_list_navigation] => Paginalijst-navigatie [items_list] => Paginalijst [item_published] => Pagina gepubliceerd. [item_published_privately] => Pagina privé gepubliceerd. [item_reverted_to_draft] => Pagina teruggezet naar concept. [item_scheduled] => Pagina gepland. [item_updated] => Pagina bijgewerkt. [menu_name] => Groepen [name_admin_bar] => Nieuwe groep ) [description] => [public] => [hierarchical] => 1 [exclude_from_search] => 1 [publicly_queryable] => [show_ui] => 1 [show_in_menu] => [show_in_nav_menus] => [show_in_admin_bar] => [menu_position] => [menu_icon] => [capability_type] => post [map_meta_cap] => [register_meta_box_cb] => [taxonomies] => Array ( ) [has_archive] => [query_var] => [can_export] => 1 [delete_with_user] => [_builtin] => [_edit_link] => post.php?post=%d [cap] => stdClass Object ( [edit_post] => manage_options [read_post] => read_post [delete_post] => manage_options [edit_posts] => manage_options [edit_others_posts] => edit_others_posts [delete_posts] => manage_options [publish_posts] => publish_posts [read_private_posts] => read_private_posts [create_posts] => manage_options ) [rewrite] => [show_in_rest] => [rest_base] => [rest_controller_class] => [rest_controller] => ) [acf-field] => WP_Post_Type Object ( [name] => acf-field [label] => Velden [labels] => stdClass Object ( [name] => Velden [singular_name] => Veld [add_new] => Nieuwe groep [add_new_item] => Nieuw veld [edit_item] => Bewerk veld [new_item] => Nieuw veld [view_item] => Nieuw veld [view_items] => Pagina's bekijken [search_items] => Zoek velden [not_found] => Geen velden gevonden [not_found_in_trash] => Geen velden gevonden in de prullenbak [parent_item_colon] => Hoofdpagina: [all_items] => Velden [archives] => Velden [attributes] => Pagina-attributen [insert_into_item] => In pagina invoegen [uploaded_to_this_item] => Geüpload naar deze pagina [featured_image] => Uitgelichte afbeelding [set_featured_image] => Uitgelichte afbeelding kiezen [remove_featured_image] => Uitgelichte afbeelding verwijderen [use_featured_image] => Als uitgelichte afbeelding gebruiken [filter_items_list] => Pagina's filteren [items_list_navigation] => Paginalijst-navigatie [items_list] => Paginalijst [item_published] => Pagina gepubliceerd. [item_published_privately] => Pagina privé gepubliceerd. [item_reverted_to_draft] => Pagina teruggezet naar concept. [item_scheduled] => Pagina gepland. [item_updated] => Pagina bijgewerkt. [menu_name] => Velden [name_admin_bar] => Veld ) [description] => [public] => [hierarchical] => 1 [exclude_from_search] => 1 [publicly_queryable] => [show_ui] => [show_in_menu] => [show_in_nav_menus] => [show_in_admin_bar] => [menu_position] => [menu_icon] => [capability_type] => post [map_meta_cap] => [register_meta_box_cb] => [taxonomies] => Array ( ) [has_archive] => [query_var] => [can_export] => 1 [delete_with_user] => [_builtin] => [_edit_link] => [cap] => stdClass Object ( [edit_post] => manage_options [read_post] => read_post [delete_post] => manage_options [edit_posts] => manage_options [edit_others_posts] => edit_others_posts [delete_posts] => manage_options [publish_posts] => publish_posts [read_private_posts] => read_private_posts [create_posts] => manage_options ) [rewrite] => [show_in_rest] => [rest_base] => [rest_controller_class] => [rest_controller] => ) [newsletter_sub] => WP_Post_Type Object ( [name] => newsletter_sub [label] => Abonnees [labels] => stdClass Object ( [name] => Abonnees [singular_name] => Abonnee [add_new] => Nieuw toevoegen [add_new_item] => Nieuwe abonnee toevoegen [edit_item] => Abonnee bewerken [new_item] => Nieuw bericht [view_item] => Bekijk de abonnee [view_items] => Berichten bekijken [search_items] => Abonnee zoeken [not_found] => Niet gevonden [not_found_in_trash] => Niet gevonden in prullenbak [parent_item_colon] => Bovenliggende abonnee [all_items] => Alle abonnees [archives] => Alle abonnees [attributes] => Berichtattributen [insert_into_item] => Invoegen in bericht [uploaded_to_this_item] => Geüpload naar dit bericht [featured_image] => Uitgelichte afbeelding [set_featured_image] => Uitgelichte afbeelding kiezen [remove_featured_image] => Uitgelichte afbeelding verwijderen [use_featured_image] => Als uitgelichte afbeelding gebruiken [filter_items_list] => Berichtenlijst filteren [items_list_navigation] => Berichtenlijst-navigatie [items_list] => Berichtenlijst [item_published] => Bericht gepubliceerd. [item_published_privately] => Bericht privé gepubliceerd. [item_reverted_to_draft] => Bericht teruggezet naar concept. [item_scheduled] => Bericht gepland. [item_updated] => Bericht bijgewerkt. [menu_name] => Nieuwsbrief [update_item] => Abonnee bijwerken [name_admin_bar] => Abonnee ) [description] => subscriber [public] => [hierarchical] => [exclude_from_search] => 1 [publicly_queryable] => [show_ui] => 1 [show_in_menu] => 1 [show_in_nav_menus] => 1 [show_in_admin_bar] => 1 [menu_position] => 4 [menu_icon] => dashicons-email [capability_type] => post [map_meta_cap] => 1 [register_meta_box_cb] => [taxonomies] => Array ( ) [has_archive] => [query_var] => newsletter_sub [can_export] => 1 [delete_with_user] => [_builtin] => [_edit_link] => post.php?post=%d [cap] => stdClass Object ( [edit_post] => edit_post [read_post] => read_post [delete_post] => delete_post [edit_posts] => edit_posts [edit_others_posts] => edit_others_posts [delete_posts] => delete_posts [publish_posts] => publish_posts [read_private_posts] => read_private_posts [read] => read [delete_private_posts] => delete_private_posts [delete_published_posts] => delete_published_posts [delete_others_posts] => delete_others_posts [edit_private_posts] => edit_private_posts [edit_published_posts] => edit_published_posts [create_posts] => edit_posts ) [rewrite] => Array ( [slug] => newsletter_sub [with_front] => 1 [pages] => 1 [feeds] => [ep_mask] => 1 ) [show_in_rest] => [rest_base] => [rest_controller_class] => [rest_controller] => ) )